logo

不动产登记证明遗失声明

责任编辑:tkt 2017年04月27日   󰃩

不动产登记证明遗失声明

                                     

张强因保管不善,将蒙(2017)托克托县不动产证明第000032号不动产登记证明遗失,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定申请补发,现声明该不动产登记证明作废。

 

特此声明

 声明人:张强

2017年4月27日

 


责任编辑:tkt   2017年04月27日   󰃩   󰅄收藏此文 󰁠

󰅮国有土地使用证遗失声明

关于调整部分住房公积金使用政策的通知󰅭